Kans op pootjes biedt zorg op maat. Dat betekent dat we samen kijken naar wat er nodig is. Zo kan het zijn dat het kind of de jongere baat heeft bij een individueel traject of dat er meerdere mensen rondom het kind actief betrokken worden. Denk aan school, ouders en soms een vriendje of vriendinnetje. De locatie van de begeleiding hangt af van de ondersteuningsvraag. In veel gevallen vindt de begeleiding op school plaats. In overleg bepalen we hoe de begeleiding eruit gaat zien.

Ouders formuleren samen met school en het kind de veranderwens. Soms is het lastig deze vast te stellen. In een kindgesprek zoom ik dan eerst in op wat het kind denkt dat er nodig is, of wat hij/zij wil veranderen.  De veranderwens staat centraal en is het uitgangspunt, deze wordt uitgewerkt in een plan van aanpak. Tijdens de individuele begeleiding maken we gebruik van verschillende werkvormen o.a: oplossingsgericht werken, creatieve werkvormen, teken je gesprek, spelactiviteiten, dier-ondersteunende interventies, mindfulness, meditatie- en ontspanningsoefeningen. De sessies worden digitaal uitgewerkt en zijn voor ouders en school in te zien in “De Cloud”. Na een aantal weken is er een tussen evaluatie. Hierin bespreken we met elkaar:

  • Hoe het gaat?
  • Wat er nog nodig is?
  • Wie op welke manier ondersteunend kan zijn.