Begeleiden met honden

Honden nodigen vaak uit tot het maken van contact. Ze doen dit vaak op een vriendelijke, speelse en niet bedreigende manier. Interacties met honden worden als toegankelijk en niet-veroordelend ervaren. Begeleiden en coachen met honden is een manier van begeleiden waarbij de coachee vooral ervaringen opdoet door te doen, waarbij de hond wordt ingezet. De coachee leert over zichzelf (en anderen) door allerlei activiteiten met de hond te doen. Gedachten, gevoelens en gedrag worden daarna samen verwerkt. Door het uitvoeren van activiteiten ontstaat er bewustwording van emoties en gevoelens. Deze bewustwording kan ervoor zorgen dat de coachee  ruimte voelt te groeien en te ontwikkelen.

Spiegelen
Honden en mensen leven al heel lang samen. Net zoals de wolf, communiceert de huishond met zijn lichaam. Door de jaren heen zijn honden kanjers geworden in het herkennen en afstemmen op het gedrag van de mens. Honden willen zo prettig mogelijk met de mens samen leven. Honden kunnen niet praten en doen alles non-verbaal. Een hond gebruikt al zijn zingtuigen en voelt aan hoe de gemoedstoestand van iemand is. De hond reageert vanuit instinct en in het moment en geeft direct eerlijke feedback. Vaak wordt het (onbewuste) gedrag of de emotie gespiegeld. Honden stemmen af op de houding, gedachten, emotie, uitstraling, intonatie en de energie die ze opvangen bij de ander. Daar stemmen ze hun eigen gedrag op af. Elke hond kan anders op de signalen reageren: de hond gedraagt zich druk of hij trekt zich juist terug.

Soms kan het zijn dat een hond spanning voelt. De hond kan onrustig heen en weer lopen en misschien blaffen. Wanneer de persoon rustig gaat zitten en eens diep ademhaalt wordt de spanning losgelaten. De hond kan hierop reageren door op dat moment contact te zoeken of ernaast in slaap te vallen. Deze verandering in gedrag is een spiegelervaring. De persoon wordt zich bewust van zijn eigen gevoel, n.l. de spanning die eerst ervaren werd.

Effecten
Er is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van de omgang tussen mens en dier. De meest bekende positieve effecten van de interactie tussen mens en dier zijn:

  • Het verlaagt de hartslag en de bloeddruk en heeft een algemeen kalmerende werking. Het stimuleert te geestelijke capaciteiten (geheugen – communicatieve vaardigheden).
  • Het stimuleert (m.n. bij kinderen) de ontwikkeling van het inlevingsvermogen in anderen.
  • Er wordt een gevoel van verbondenheid en verbinding met de ander ervaren.
  • Het heeft een positief effect op de eigenwaarde: de hond heeft geen oordeel.